Groene en zwarte thee voor de primaire preventie van hart- en vaatziekten (Juni 2013)

Onderstaande samenvatting is een vertaling door Google. Een link naar het origineel en, waar mogelijk, het volledige onderzoek vindt u onder de Nederlandse tekst.

Abstract

Achtergrond:
Er is steeds meer bewijs dat zowel groene als zwarte thee gunstig zijn voor de preventie van hart- en vaatziekten (HVZ).

Doelstellingen:
Het bepalen van de effecten van groene en zwarte thee op de primaire preventie van HVZ.

Zoekmethoden:
We doorzochten de volgende databases op 12 oktober 2012 zonder taalbeperkingen: CENTRAL in The Cochrane Library, MEDLINE (OVID), EMBASE (OVID) en Web of Science (Thomson Reuters). We hebben ook studieregisters doorzocht, referentielijsten gescreend en waar nodig contact opgenomen met auteurs voor aanvullende informatie. Selectiecriteria: gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) van ten minste drie maanden met gezonde volwassenen of mensen met een hoog risico op HVZ. Proeven onderzochten de inname van groene thee, zwarte thee of thee-extracten. De vergelijkingsgroep was geen interventie, placebo of minimale interventie. De uitkomsten van belang waren CVD klinische gebeurtenissen en belangrijke CVD risicofactoren. Alle onderzoeken met multifactoriële leefstijlinterventies of gericht op gewichtsverlies werden uitgesloten om verwarring te voorkomen. Gegevensverzameling en -analyse: twee recensie-auteurs selecteerden onafhankelijk onderzoeken voor opname, geabstraheerde gegevens en beoordeelden het risico op vooringenomenheid. Proeven van groene thee werden afzonderlijk geanalyseerd van proeven met zwarte thee.

Belangrijkste resultaten:
We identificeerden 11 RCT’s met in totaal 821 deelnemers, twee onderzoeken in afwachting van classificatie en één lopend onderzoek. Zeven proeven onderzochten een groene thee-interventie en vier onderzochten een zwarte thee-interventie. Dosering en vorm van zowel groene als zwarte thee verschilden tussen proeven. De lopende proef onderzoekt de effecten van groene theepoedercapsules. Geen enkele studie rapporteerde cardiovasculaire gebeurtenissen. Zwarte thee bleek statistisch significante verlagingen van lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) te veroorzaken (gemiddeld verschil (MD) -0,43 mmol/L, 95 % betrouwbaarheidsinterval (BI) -0,56 tot -0,31) en bloeddruk (systolische bloeddruk (SBP): MD -1,85 mmHg, 95% BI -3,21 tot -0,48 Diastolische bloeddruk (DBP): MD -1,27 mmHg, 95 % BI -3,06 tot 0,53) gedurende zes maanden, stabiel tot gevoeligheidsanalyse, maar slechts een klein aantal onderzoeken droeg bij aan elke analyse en studies liepen het risico op vertekening. Groene thee bleek ook statistisch significante verlagingen van het totale cholesterol (MD -0,62 mmol/L, 95% BI -0,77 tot -0,46), LDL-cholesterol (MD -0,64 mmol/L, 95% BI -0,77 tot -0,52) en bloeddruk (SBP: MD -3,18 mmHg, 95% BI – 5,25 tot -1,11; DBP: MD -3,42, 95% BI -4,54 tot -2,30), maar slechts een klein aantal onderzoeken droeg bij aan elke analyse en de resultaten waren niet stabiel t o gevoeligheidsanalyse. Wanneer beide theesoorten samen werden geanalyseerd, vertoonden ze gunstige effecten op LDL-cholesterol (MD -0,48 mmol/L, 95% BI -0,61 tot -0,35) en bloeddruk (SBP: MD -2,25 mmHg, 95% BI -3,39 tot -1,11). DBP: MD -2,81 mmHg, 95% BI -3,77 tot -1,86). Bijwerkingen werden gemeten in vijf onderzoeken en omvatten een diagnose van prostaatkanker, ziekenhuisopname voor griep, appendicitis en netvliesloslating, maar het is onwaarschijnlijk dat deze direct toe te schrijven zijn aan de interventie.

Conclusies van de auteurs:
Er zijn tot op heden zeer weinig langetermijnstudies die groene of zwarte thee onderzoeken voor de primaire preventie van HVZ. Het beperkte bewijs suggereert dat thee gunstige effecten heeft op HVZ-risicofactoren, maar vanwege het kleine aantal onderzoeken dat bijdraagt aan elke analyse, moeten de resultaten met enige voorzichtigheid worden behandeld en zijn verdere onderzoeken van hoge kwaliteit met follow-up op langere termijn nodig om te bevestigen dit.

Origineel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23780706/

Deel dit: Facebooktwitter
Volg Dokter Thee: Facebooktwitter
Geplaatst in Cholesterol, Hart- & Vaatziekte Getagd met ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*