Theeconsumptie en het risico op depressie: een meta-analyse van observationele studies (Feb. 2015)

Onderstaande samenvatting is een vertaling door Google. Een link naar het origineel en, waar mogelijk, het volledige onderzoek vindt u onder de Nederlandse tekst.

DOELSTELLING:
Of theeconsumptie het risico op depressie verlaagt, blijft controversieel. We hebben een meta-analyse uitgevoerd van bevindingen uit observationele studies om de relatie tussen theeconsumptie en depressierisico te evalueren.

METHODE:
De databases met Embase, PubMed en Chinese nationale kennisinfrastructuur werden vanaf hun oprichting tot augustus 2014 doorzocht op observationele studies die de associatie tussen theeconsumptie en depressierisico vermelden. We gebruikten een model met vaste effecten wanneer heterogeniteit te verwaarlozen was en een random-effectmodel wanneer heterogeniteit significant was om de samenvattende relatieve risicoschattingen (RR’s) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (CI’s) te berekenen.

RESULTATEN:
Elf studies met 13 rapporten kwamen in aanmerking voor opname in de meta-analyse (22.817 deelnemers met 4.743 gevallen van depressie). In vergelijking met personen met een lagere theeconsumptie hadden degenen met een hogere theeconsumptie een gepoolde RR van het depressierisico op 0,69 (95% BI: 0,63-0,75). Acht rapporten werden opgenomen in de dosis-responsanalyse van theeconsumptie en depressierisico (10.600 deelnemers met 2.107 gevallen). Er was een lineair verband tussen theeconsumptie en het risico op depressie, met een toename van 3 kopjes / dag aan theeconsumptie in combinatie met een afname van het risico op depressie van 37% (RR = 0,63, 95% CI: 0,55-0,71) .

CONCLUSIE:
Theeconsumptie gaat gepaard met een verminderd risico op depressie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25657295

Deel dit: Facebooktwitter
Volg Dokter Thee: Facebooktwitter
Geplaatst in Depressie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*